Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
Terug

Micky Piller

Micky Piller studeerde kunstgeschiedenis in Gent, met als zwaartepunt de Vlaamse kunst uit de 12e tot en met de 17e eeuw. Ze studeerde af op de theorievorming bij Marcel Duchamp.
Na haar afstuderen was ze journaliste en kunstcriticus, onder andere bij de Haagse Post, NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad. Ze schreef over kunstenaars, musea en de kunst van bedrijven zoals Gasunie, ABN, of Peter Stuyvesant. Ook was ze adviseur voor het aankoopbeleid van de Bouwfonds Kunststichting, een belangrijke Nederlandse bedrijfscollectie. In 2002 werd ze de eerste conservator bij Escher in Het Paleis. Dat bleef ze tot haar pensioen in 2015.

Ze verzorgde een aantal baanbrekende publicaties over leven en werk van Escher, waaronder: O Mundo Màgico de Escher voor de grote Braziliaanse tentoonstelling in Brasília, Rio de Janeiro en São Paulo (2010-11); Escher en de schatten uit de Islam, voor de gelijknamige tentoonstelling bij Escher in Het Paleis en het Tropeninstituut in Amsterdam (2013); The Amazing World of M.C. Escher, voor de gelijknamige expositie in The National Gallery of Scotland in Edinburgh, de Dulwich Gallery in Londen en het Max Ernst Museum in Brühl (2015-16).

In 2016 werd Piller Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat ze: “de waardering voor het werk van M.C. Escher, nationaal en internationaal, een grote impuls heeft gegeven. Ze heeft voor een nieuwe kijk op zijn werk gezorgd, samengevat in de thema’s eeuwigheid, oneindigheid en verwondering. Als conservator heeft Piller in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van het museum. Daarnaast zette ze educatieve programma’s op voor kinderen en jongeren die niet makkelijk in aanraking komen met kunst. Na haar pensionering maakt Piller zich sterk voor de verspreiding van kennis over het Nederlands Openbaar Kunstbezit op de website Opwegnaardekunst.nl.”

Op dit moment onderhoudt ze samen met haar man Kristoffel Lieten de website Op weg naar de Kunst.

Gepubliceerd door Micky Piller

Montecelio: een onbekend werk van M.C. Escher

Ik heb al eens eerder kunnen schrijven over de voordelen van het conservatorschap in een aan Escher gewijd museum: je krijgt allerlei leuke vragen waar ik nooit op was gekomen en die me aan het denken zetten over zijn werk. Mensen bieden dingen aan en een enkele keer kunnen we een onverwachte aankoop doen. Zo kregen we onlangs de mogelijkheid een prachtige onbekend werk op papier uit maart 1924 te kopen.

Lees meer

Eschers lepeltje

Een graficus is iemand die zijn werk graag wil verspreiden en niet exclusief aan één liefhebber verkopen. M.C. Escher besloot al vroeg graficus te worden en geen schilder of beeldhouwer. Uiteindelijk maakte hij 449 prenten waarvan ongeveer vijf maal meer houtsneden en houtgravures, dan litho's.

Lees meer

Belvédère

Heeft u wel eens zo’n droom gehad waarin u verdwaalt in een trappenhuis, of niet meer uit het gebouw kunt komen waar u zich bevindt? Freudianen en andere kenners van onze diepere drijfveren kunnen dat voor u verklaren. Maar er is er maar één die u kan laten zien wat u in zo’n droom voelt: Maurits C. Escher.

Lees meer

Lucht en Water

Hoewel de prent Dag en Nacht meer dan 650 maal door Escher is afgedrukt, is de minder afgedrukte Lucht en Water I ongetwijfeld een van de bekendste werken voor het grote publiek. Deze houtsnede zien we op posters, bekers, dekbedden en hij wordt vaak in reclames gebruikt. Van auto’s tot Escher-tentoonstellingen, zoals bij de twee exposities die in 2011 in het Spaanse Granada werden gehouden.

Lees meer

Rimpeling

De spiegeling is een constante in het werk van Maurits C. Escher. Op zich is dit niet verwonderlijk want iedere kunstenaar maakt wel eens een zelfportret. Escher sneed zijn eerste zelfportret toen hij nog in Arnhem woonde. Tot 1935 maakt hij regelmatig nieuwe Zelfportretten. Daarvoor neem je een gewone spiegel, maar Escher gebruikt ook andere spiegelingen.

Lees meer

Een jaar vol verwondering

Het zal u niet ontgaan zijn: 2014 stond bij Escher in Het Paleis en dus ook deze rubriek in het teken van de VERWONDERING. Nu is verwondering bij het grootste deel van onze bezoekers belangrijk bij de beleving van het werk van M.C. Escher. De technische vaardigheid om zulke onmogelijke dingen te laten zien, verbijstert iedereen.

Lees meer

Eschers ruimte

"Als we deze prent in drie verticale banen verdelen, zijn de twee buitenkanten aanvaardbare werkelijkheden, maar in veel opzichten elkaars omkering. In de midden baan zijn de dingen onzeker en kunnen ze op twee verschillende manieren worden bekeken: een vloer is ook een plafond; een binnenkant is ook een buitenkant; bol is tegelijkertijd hol."

Lees meer

Perpetuum Mobilé

Een van de belangrijke thema’s in het werk van Maurits C. Escher is het perpetuum mobilé: de altijd doorgaande beweging. Een beweging die door eigen kracht wordt opgewekt en in stand gehouden.

Lees meer

Wentelteefje

Herhaaldelijk wordt me gevraagd of ik het niet een opgave vind met zulk droog werk als de prenten van Maurits C. Escher te moeten werken. Het is toch zo wiskundig, wordt er dan vaak aan toegevoegd en soms zelfs: het heeft toch zo weinig met kunst te maken, het zijn eerder illustraties bij wiskundige formules. Dit vooroordeel is de tragiek van Eschers prenten.

Lees meer

Draak

Wie Escher noemt, denkt optische illusie. Hoe vaak zeggen onze bezoekers niet: 'Ach mevrouw, als puber zat ik al uren naar die prenten van Escher te staren om te ontdekken HOE hij mij nu eigenlijk in de maling nam.' Het is natuurlijk ook wonderlijk wat voor visuele grapjes hij met ons uithaalt.

Lees meer

Zwaartekracht

Het mag op het eerste zicht vreemd lijken dat zo’n typische Escher-ster in verband kan worden gebracht met de prent Relativiteit met de tuimelende trappen. Voor Escher zelf is dit minder bizar. Hij noemt Zwaartekracht: 'een overgang naar de groep van de relativiteiten.'

Lees meer

Relativiteit (deel II)

In Relativiteit deel I ben ik uitgebreid ingegaan op de veranderende perspectieven die Escher in een serie prenten toepast waardoor je het gevoel krijgt deze werken eigenlijk steeds te moeten draaien om ze goed te kunnen bekijken. Ik stipte wel even aan dat Escher over deze prent, Relativiteit, zegt dat hij het een onderzoek naar de “relativiteit van de functie van het (platte) vlak”, vindt * maar ga daar eigenlijk verder niet op in. In M.C. Escher Grafiek en Tekeningen uit 1959 beschrijft hij een aantal prenten uitvoerig.

Lees meer

Relativiteit (deel I)

De prenten van M.C. Escher zijn op verschillende manieren in groepen te verdelen. Je kunt werk bijeenbrengen omdat er kringlopen, spiegelingen, of metamorfosen in voorkomen. Maar je kunt ook een verdeling maken op basis van vogels, reptielen, of sterren en planeten en vlakvullingen. Escher rekent de houtsnede Relativiteit, uit 1953, tot een serie waarin hij de grenzen tussen plat en driedimensionaal oprekt.

Lees meer

Luchtkasteel

We denken vaak dat de vroege prenten van M.C. Escher vooral met specifieke Italiaanse plaatsen zijn te verbinden. Maar dat is niet altijd het geval. In de periode 1925 – 1928 zie je hem zijn vak ontdekken, hij speurt en kijkt naar allerlei mogelijkheden. Hij behandelt verschillende onderwerpen en onderzoekt de mogelijkheden om die weer te geven.

Lees meer

Stilleven met spiegel

Herkent u dit? Je loopt door een vertrouwde winkelstraat en ineens gebeurt er iets in een etalage: in een flits zie je een spiegelbeeld dat je niet kent. Een variant op het vertrouwde en bekende beeld waardoor je dag op zijn kop wordt gezet. Want dit andere, die flits, blijft in de kop hangen als vraag: wat zag ik daar nu?

Lees meer

Zelfportretten 1917 – 1950

Deze maand is het elf jaar dat ik bij Escher in Het Paleis conservator ben. Langzaam maar zeker raakte ik in deze tijd verknocht aan het werk. Ik ontdekte een onderlinge samenhang en kwam, doordat steeds meer mensen hun kennis met me deelden, op nieuwe feiten en soms zelfs onbekend werk.

Lees meer

Waterval

Als je over het werk van M.C. Escher leest, wordt altijd wel ergens vermeld dat hij zijn prenten uitermate zorgvuldig voorbereidt. Hij maakt ettelijke studies, tekeningen, voordat hij aan de echte uitvoering begint. Van de litho Waterval uit 1961 bezit het Gemeentemuseum Den Haag, wiens collectie wij gebruiken, een behoorlijk aantal voorstudies in potlood.

Lees meer

Escher & Schatten uit de Islam

Voor M.C. Escher is de vlakvulling na 1936 het ideale middel om zijn belangrijkste thema’s, eeuwigheid en oneindigheid, vorm te geven. Escher was onder de indruk van de verfijnde en soms gecompliceerde vlakvullingen die hij in Andalusië in 1922 en in 1936 zag en natekende. Ze sloten aan bij wat hij tussen 1919 en 1922 tijdens zijn opleiding tot graficus en vlak daarna had uitgeprobeerd.

Lees meer

Flor de Pascua

Nog tijdens zijn opleiding aan de Haarlemse School der Maatschappij voor Bouwkunde en Kunstnijverheid krijgt Escher een opdracht van zijn vriend Aad (Adriaan) van Stolk. Van Stolk is vijftien jaar ouder dan Escher. Ze kennen elkaar doordat Van Stolk in 1919 met Eschers vriendin Fiet Van der Does de Willebois, de zuster van zijn beste vriend Jan, is getrouwd.

Lees meer

Ontwikkeling

In de ruim vierhonderd prenten van M.C. Escher is het reptiel, naast de vogel en de vis, een beestje dat in een aantal werken voorkomt. Nadat Escher in mei 1937, zoals we in Ruiter al zagen, zijn eerste vlakvulling in het werk Metamorphose I maakt, volgt in oktober van dat jaar Ontwikkeling I. Het is een intrigerende prent waarin een aantal dingen gebeuren.

Lees meer

Ruiter

De liefhebbers van de prenten van M.C. Escher zijn in een aantal groepen te verdelen: als eerste natuurlijk de mensen die van optische illusies houden. Maar de volgende grote groep zijn de wiskundigen, of iedereen die iets met wiskunde heeft te maken. Voor hen is Escher de meester die de 17 systemen van de vlakvulling optimaal heeft uitgebuit waardoor er illustraties bestaan van deze abstracte principes.

Lees meer

Andere Wereld

In het werk van M.C. Escher speelt beweging op een aantal manieren een belangrijke rol. Ik schreef in Bonifacio en in Castrovalva, over de beweging die de toeschouwer in sommige prenten van Escher met zijn, of haar ogen maakt, zo niet gedwongen wordt te maken. Daarnaast speelt beweging door verandering van vorm een belangrijke rol in bijvoorbeeld de drie Metamorphosen die hij tussen 1937 en 1969 maakte. 

Lees meer

Bonifacio

"Gedurende de omzwervingen lijkt dat alles werkelijkheid, maar later in de herinnering erkent men dat het was als een droom; denk ik nu terug aan wat ik het voorjaar in Corsica doorleefde, herinner ik mij een geluid, een geur, een stemming, dan wordt mij de ontroering te machtig." Dit schrijft Escher in 1928 aan zijn jeugdvriend Bas Kist die inmiddels advocaat in Amsterdam is geworden. Escher reisde in juni 1928 samen met zijn schoonvader Umiker naar het Franse eiland.

Lees meer

Modderplas

Het is eind november als ik dit schrijf. We hebben net een guur weekeinde achter de rug. De herfst kwam langzaam op gang dit jaar, het blad verkleurde laat en het duurde lang totdat het guur werd. Nu zijn de stormen en de regen begonnen, het is koud. Modderplas is een prent die bij deze tijd hoort. De prachtige kleur en de kale takken laten maar weer eens zien wat een goede waarnemer, kijker, Escher is.

Lees meer

Bij Mesquita in de klas

Het is al eerder gezegd, Mauk Escher heeft geen goede herinneringen aan zijn middelbare schooltijd in Arnhem, wel aan afzonderlijke leraren, zoals zijn tekenleraar, maar niet aan de school in zijn geheel. Zijn vriendenclub met Jan van der Does de Willebois en zijn oudere zus Fiet, Bas Kist, Roosje Ingen Housz en Conny Umgrove sleurden hem door deze tijd.

Lees meer

Acht koppen

Als je de wereld ervaart als een eeuwig doorlopende verhaal met herhalingen in variaties, dan is een vlakvulling een ideaal beeldmiddel om mee te werken. De vlakvulling is een zich herhalend motief waarvan de buitenlijnen steeds weer naadloos aansluiten.

Lees meer

Metamorphose I, II, III

"Ik ben druk bezig met het overdenken van een alleraardigste opdracht die de P.T.T. mij misschien wil geven." Dit schrijft Escher in juni 1967 aan zijn oudste zoon George in Canada. Na wat geharrewar zal hij de opdracht begin 1968 inderdaad krijgen. In de tussenliggende tijd heeft hij al wat motieven uitgeprobeerd.

Lees meer

Atrani

Waarschijnlijk is de Collegiata di Santa Maria Maddalena, de kerk van het Italiaanse kustplaatsje Atrani een van de allerbekendste kerken uit het werk van M.C. Escher. Deze litho is misschien zelf niet eens zo bekend, maar het gebouw met de opvallende klokkentoren is wereldbekend uit de drie Metamorphosen.

Lees meer

Het Verblifa blikje

Naast de verkoop van zijn prenten verdiende Escher geld met het uitvoeren van opdrachten. Zo ontwierp hij onder andere patronen voor een glazen plafond bij Philips, houten panelen voor het raadhuis van Leiden en een gevel tableau voor een middelbare school in Den Haag, Vaak gebruikte hij op de een of andere manier een vlakvulling voor deze opdrachten.

Lees meer

Vrachtschip

De winter van 1935/ 1936 was voor Escher geen goede tijd. Bij Arthur, de tweede zoon, zijn in het voorjaar van 1935 tuberculosebacillen in het bloed gevonden. De gezondheid van George, de oudste zoon, liet ook te wensen over en dus werd na ampel beraad het besluit genomen om te vertrekken uit Rome. De heldere berglucht zal hen goed doen.

Lees meer

Jetta

Op 12 juni 1924 trouwt Maurits Cornelis Escher met Giuliaetta Umiker, roepnaam Jetta, in het Italiaanse badplaatsje Viareggio, niet ver van Pisa. Vier dagen later, op 16 juni, vond op het dringende verzoek van Jetta een kerkelijke inzegening plaats in een kamer van een katholieke school. Twee Italiaanse nonnen waren getuigen.

Lees meer

Castrovalva

Vorige week was het opeens heerlijk weer, iedereen ging naar buiten, terrasjes zaten vol en de televisie weerman liet vrolijke foto’s zien van de voorbije dag. Voorjaar en mooi weer, dat is toch een wens van iedereen. Escher maakte toen hij in Italië verbleef ieder jaar in de lente een lange voettocht door een gebied in Italië. Lopen in de bergen was toen avontuurlijker dan nu.

Lees meer

Plafond voor Philips

Op 25 november 1950 dicteerde Ir. L.C. Kalff, de directeur artistieke zaken van Philips, een brief:
‘Waarde Escher,
Drie en dertig jaar geleden tekenden wij samen de studenten-almanak van Delft vol. Sindsdien mocht ik niet meer het genoegen te hebben met je samen te komen, maar ik volgde wel jouw Metamorphose van aspirant architect tot grafisch kunstenaar. Ik kom thans bij je met een vraag die, naar ik hoop, je zal interesseren.'

Lees meer

Spoorbrug over de Rijn

Door het werk van vader Escher woonde het gezin sinds 1903 in Arnhem aan de Utrechtsestraat 19. In 1912 komt Mauk op de Lorentz HBS in de Schoolstraat. Het zal lopend een minuut of twintig van het ouderlijk huis zijn geweest. In die tijd was het op de fiets misschien zes of zeven minuten. In een interview in 1968 beschrijft Escher zijn middelbare schooltijd als de 'Arnhemse Hel'.

Lees meer

San Gimignano

De jonge Escher reist in 1922, nadat hij in Haarlem zijn opleiding tot graficus heeft afgemaakt, voor de tweede maal naar Italië. Een jaar eerder was hij door zijn ouders meegenomen naar Zuid Frankrijk, vervolgens reisden ze verder naar Florence. Op 5 april 1922 vertrekt Escher nogmaals uit Arnhem naar Florence. Zijn beste vrienden, Jan van der Does de Willebois en Bas Kist, vergezellen hem.

Lees meer

Hand met spiegelende bol

Een van Eschers beroemdste prenten is de Hand met spiegelende bol, een litho uit 1935. Vaak wordt het werk ook Zelfportret in bolspiegel genoemd. Wat is nu leuker dan juist in de kersttijd hier eens extra naar te kijken?

Lees meer

Morano

Escher was een wandelaar en een kijker zoals steeds weer blijkt. In de eerste Italiaanse jaren maakte hij in het voorjaar een lange trektocht. Hij schreef zijn vriend Bas dat hij dit nodig had om bij te komen van het jaar werken. Hij liep door toen nog onherbergzame streken als de Abruzzen en Calabrië in het zuiden.

Lees meer