Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
Home

Escher vandaag

Hier haken we in op data uit het leven en werk van M.C. Escher, kriskras door de tijd maar toch actueel. Geniet het hele jaar door van achtergrondverhalen, anekdotes en weetjes over deze fascinerende kunstenaar.

Albert Bosman en Bruno Ernst

Vandaag begint de Boekenweek, een mooie gelegenheid om eens aandacht te besteden aan een fenomeen dat je steeds minder ziet: ex-librissen. Escher heeft er meerdere gemaakt in zijn leven, meestal voor vrienden en bekenden. De eerste maakte hij al op 17-jarige leeftijd, voor zijn eigen bibliotheek.
Dit exemplaar, uit 1946, was voor zijn overbuurman in Baarn, ingenieur Albert Ernst Bosman. Dat moet een boekenworm geweest zijn, gezien het exemplaar dat Escher in deze ex-libris verwerkt. Hij wist het toen nog niet maar hij zou nog veel te danken hebben aan deze buurman. Bosman zou hem namelijk in contact brengen met Hans de Rijk. De man van de vele pseudoniemen.
Escher leerde hem kennen als broeder Erich, een lid van het klooster van Saint Louis in Oudenbosch. Deze Erich was gefascineerd door de prent Boven en Onder, die in zijn klaslokaal hing. Hij kende Albert Bosman en die bracht de kunstenaar en zijn bewonderaar bij elkaar. Het was het begin van een levenslange vriendschap. Onder de naam Bruno Ernst doceerde deze Erich wiskunde aan de pedagogische academie, waar hij ook het wiskundetijdschrift Pythagoras had opgericht. Na hun ontmoeting in augustus 1956 zagen ze elkaar vaak, waarbij De Rijk zich steeds voorstelde als Broeder Erich. Het duurde maanden voordat Escher achter zijn echte naam kwam. Escher werd door deze jonge (hij was 30) broeder geboeid omdat deze in staat was, als leerkracht, moeilijke mathematische zaken eenvoudig uit te leggen. Prent na prent werd tijdens die ontmoetingen besproken en ook de voorschetsen werden erbij gehaald voor een compleet beeld.
Veel later, in 1970-1971, zouden de twee het veel systematischer aanpakken. In wekelijkse ontmoetingen werd in twee jaar tijd werd het hele oeuvre geanalyseerd waarbij De Rijk de kunstenaar naar zijn bedoelingen achter elke prent vroeg. Deze zeer vruchtbare gedachtenuitwisseling zou in 1976 leiden tot het veelgeprezen standaardwerk De toverspiegel van M.C. Escher.

Hilversumse cultuurprijs, 1965

Op 5 maart 1965 ontving Escher de Hilversumse cultuurprijs. Ter gelegenheid daarvan hield hij een lezing waarin hij weer eens aantoonde hoe grappig hij kon zijn. Bij velen roept de naam Escher vooral het beeld op van die bebaarde, strenge en nauwkeurige man die in zijn atelier eenzaam zwoegt aan zijn zinsbegoochelende voorstellingen. Dat beeld bestond toen ook al en de graficus geeft ze in zijn lezing in eerste instantie ook gelijk:

"Van nature ben ik nu eenmaal niet spontaan. Het uitvoeren van een grafische prent eist geduld en bedachtzaamheid en ook de ideeën, die ik erin tot uitdrukking wil brengen, komen meestal pas tot klaarheid na zorgvuldige overdenking. Ik breng mijn tijd dan ook veelal door in een stil atelier, en, hoe gunstig dat ook moge zijn voor de uitoefening van mijn beroep, het bevordert geenszins de welsprekendheid."

Vervolgens speelt hij met dat beeld door de angst voor de spotlights te benadrukken:

"Ik moet u een bekentenis doen. Toen de jury-secretaris mij enkele weken geleden het heugelijke nieuws kwam vertellen, was mijn eerste reactie er niet een van vreugde, maar van schrik. Mijn eerste gedachte was: ai!, nu zul je dus uit je schulp tevoorschijn moeten komen en een avond lang moeten opzitten en pootjes geven."

Maar uit de rest van zijn lezing, en ook in manier waarop hij hem voordraagt, blijkt vooral dat Escher een sterk inhoudelijk verhaal kan houden waarin hij zijn publiek meeneemt in zijn wereld. De onwelsprekende zwoeger blijkt een bevlogen kunstenaar die zijn publiek vol zelfvertrouwen tegemoet treedt. Al zag hij zichzelf meer als ambachtsman:

"Als ik mij niet vergis, bestonden de woorden 'kunst' en 'kunstenaar' in de Renaissance en daarvoor nog niet. Toen sprak men gewoon over architecten, beeldhouwers en schilders, als beoefenaars van een ambacht. Ook de grafiek is zulk een eerlijk handwerk en ik beschouw het als een voorrecht om lid van het gilde der grafici te zijn. [..] Een graficus ben ik dus met hart en ziel, maar het predicaat 'kunstenaar' geneert mij een beetje. Daarom, mijnheer de burgemeester (en hiermee wil ik graag eindigen), ontvang ik mijn onderscheiding liever als graficus-sec, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik hoop dat u het goed vindt, dat ik haar als zodanig aanvaardt."

Escher zelf mocht dat uiteraard zeggen maar de wereld weet inmiddels beter. Hij was wel degelijk een kunstenaar. Een kunstenaar die een oeuvre heeft achtergelaten waar hij zeer trots op kan zijn en dat wij met liefde en toewijding blijven tonen.
Naschrift; Ook uit een andere quote uit zijn lezing blijkt Escher gevoel voor humor:

"Maar het kan raar lopen in het leven van een mens. Toen ik, na de burgerschool, leerling werd aan de Haarlemse School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten, heeft het een haar gescheeld, of ik had de kans gelopen een nuttig lid van de maatschappij te worden. Mijn ouders lieten mij inschrijven als leerling in de bouwkunde; maar aan die school werd ook les gegeven in de grafiek, door S. Jessurun de Mesquita en ik heb alle reden om hem, eerst als leraar en daarna als vaderlijke vriend, mijn hele verdere leven dankbaar te blijven."

Met andere woorden: als Escher De Mesquita niet was tegen gekomen had hij wellicht 'iets nuttigs' met zijn leven kunnen doen.

Reptielen in oorlogstijd

Ondanks de verschrikkingen van de oorlog kroop er eind februari 1943 toch iets van optimisme in Escher, gevoed door de natuur. Zo noteert hij op 20 februari in zijn agenda: 'twee vlinders en veel sneeuwklokjes om boerentuinen', en op de 22e: 'de eerste maal merelgezang.' Opgevrolijkt begint hij op 3 maart 1943 aan de verhalende litho Reptielen, op een geleende steen. Vandaar dat de oplage beperkt bleef tot 30 exemplaren. Tijdens een lezing in Cambridge (19 augustus 1960) vertelde hij op anekdotische wijze over deze prent:

'Op de bladzijde van een opengeslagen schrift is een mozaïek van reptielen getekend in drie kleuren. Laten ze nu maar eens tonen dat ze levende wezens zijn. Een van hen steekt een plastische poot uit over de rand van het schrift, rukt zich verder los en begint zijn levensweg. Eerst klimt hij op een boek, loopt dan verder naar boven over een gladde tekendriehoek, en bereikt eindelijk zijn hoogtepunt op het horizontale vlak van een dodekaëder. Even uitblazen, moe maar voldaan, en dan maar weer naar beneden, terug naar de vlakte, naar 'platland', waarin hij zijn functie van symmetrie-figuur herneemt. Mij werd later verteld dat dit verhaal de leer der reïncarnatie treffend weergeeft.'

De laatste regel moet Escher met een glimlach hebben uitgesproken, want hij lachte altijd over interpretaties van anderen: hoe gekker, hoe plezieriger. Zo luisterde hij ook geamuseerd naar mensen die beweerden dat het woord 'Job' op het pakje linksonder een verwijzing naar het boek Job in de Bijbel was. Niets was minder waar. Hij had een aantal jaren in België gewoond en Job was daar een populair merk sigarettenvloei. Voor het afdrukken van Reptielen verbleef Escher een aantal dagen in Amsterdam bij drukker Dieperink op het Prinseneiland. Hij moest nog 'veel prutsen' aan de steen 'voor er een definitieve oplage' kon worden gemaakt, vertrouwde hij zijn vriend Bast Kist toe.
Escher noemt het zelf 'een schrift' waaruit de reptielen zich los maken, maar het is natuurlijk een van zijn eigen ontwerpschriften. In 1939 heeft hij deze Regelmatige vlakverdeling met hagedissen getekend.  Opvallend en interessant aan deze vlakverdeling is de aanwezigheid van drie verschillende rotatiepunten. Waar drie koppen bijeenkomen en waar drie 'knietjes' samenkomen. Als je het figuur overtrekt op transparant papier en dan een speld door het overtrekpapier en de tekening steekt op de plaats van een van de genoemde punten, kun je het transparant 120 graden draaien en zo neerleggen dat de figuren op het transparant die van de tekening weer bedekken. Escher zou deze reptielen ook gebruiken voor de houtsnedes Ontwikkeling IIMetamorfose II en Metamorfose III. De zichtbare regelmatige zeshoeken in deze tekening kwamen van pas bij het werken aan Ontwikkeling II en het paneel in Metamorfose II waarin de hagedissen veranderen in deze zeshoeken.

Deze prent is ooit gebruikt voor een albumcover van de band Mott the Hoople. Lees dit verhaal voor meer voorbeelden van 'creatief' gebruik van het werk van Escher.

Light in August

In een brief aan zoon Arthur van 27 februari 1955 schrijft Escher over Light in August, een roman van William Faulkner uit 1932. In een vertaalde versie.

'..het Engels van deze heer is wel zo alle jezus en godsgruwelijk moeilijk, dat ik er zeker niets van zou snappen. Dankzij de Engelse lessen die je op het lyceum hebt gehad, zul jij het wel in het oorspronkelijke zien te begrijpen. Sinds jaren, waarschijnlijk sinds De Pest van Camus, las ik geen moderne roman die mij meer trof. Onder andere de psychologie van de moordenaar, enigszins te vergelijken met Dostojevsky's Raskolnikoff, hoewel volkomen anders, is zeldzaam boeiend. Daar heb je nou weer een van die zeldzame schrijvers op wie je als leek geen enkele aanmerking durft te maken en die het gehalte van het gros van zijn collega's hevig drukt.'

Light in August vertelt het verhaal van Joe Christmas, een verbitterd man wiens ras onduidelijk is. Hij denkt dat hij zwart is maar hij lijkt blank. De lezer weet ook niet hoe het zit en de vaagheid van de situatie vormt de centrale ironie van deze 'gothic novel.' Christmas heeft zijn hele leven geprobeerd dit te accepteren en een plek te vinden waar hij wordt geaccepteerd om wie hij is, niet vanwege zijn ras. Thematisch gaat het boek over religie, identiteit, vooroordelen, seksualiteit, onderdrukking en raciale spanningen in het Amerikaanse zuiden in de jaren 30.
Biograaf Wim Hazeu heeft uit brieven, agenda's en andere documenten een lijst gedestilleerd van wat Escher zoal gelezen heeft. Incompleet natuurlijk, hij heeft niet alles genoteerd wat hij las, maar dit spitwerk levert wel een bont palet van grote namen op. Naast Faulkner zijn dat onder andere Borges, Camus, Caroll, Conrad, Couperus, Dante, Dostojevsky, Elsschot, Gogol, Melville, Moravia, Slauerhoff, Tolkien, Tolstoj, Tsjechov, Wells en Zweig.

Kubus met Banden

Hol en Bol is een Eschers bekendste werken, een verhalende prent die hij vol heeft gestopt met elementen die voor twee interpretaties vatbaar zijn. Bijna twee jaar later, in februari 1957, maakte hij een litho over hetzelfde onderwerp maar het beeld is hier een stuk kernachtiger.
Kubus met banden combineert een kubus die maar één interpretatie toe laat met een aantal objecten die zowel hol als bol en voor als achter kunnen zijn. Twee ellipsen die elkaar loodrecht snijden zijn verbreed tot banden. Elk van de vier halve ellipsen kan nu zowel naar de beschouwer toe of van de beschouwer afgekeerd zijn en elk snijpunt laat verschillende interpretaties toe. De versieringen op de banden kunnen we zien als uitstekende halve bolletjes met in het midden een kuiltje òf als kuiltje met middenin een half bolletje.
Vergeleken met Hol en Bol lijkt dit een eenvoudige prent maar schijn bedriegt, zoals Escher consequent laat zien in zijn werk. Door de dubbele interpretaties met een paar eenvoudige vormen uit te lokken, blijf je als kijker voortdurend speuren naar de logica achter deze Möbiusbanden vol kraters en/of Toffifee snoepjes.

Sint Vincent, martelaar

U heeft nog een paar weken om een aantal bijzondere houtgravures en houtsnedes van Escher te zien in Het Paleis. Op 12 maart gaan ze weer het depot in en dan komen er weer aantal nieuwe schatten tevoorschijn. Eerder bespraken we Sprinkhaan, Kathedraal van Doornik en Scarabeeën. Vandaag is er aandacht voor de houtsnede Sint Vincent, martelaar.
De naam van deze heilige stamt van het Latijnse 'vincere': overwinnen. Volgens de legende is deze Vincentius samen met zijn bisschop Valerius van Zaragoza gevangen genomen tijdens de christenvervolgingen in de vierde eeuw onder keizer Diocletianus. De plaatselijke landvoogd liet de bisschop verbannen, maar Vincentius werd onderworpen aan de meest gruwelijke folteringen in een poging hem zijn geloof af te laten zweren. Ondanks de martelingen gaf Vincentius niet toe en verdedigde hij zijn geloof juist vol overtuiging. Uiteindelijk werd hij in een kerker vol glasscherven geworpen om daar de dood af te wachten. Maar Vincentius werd gered door engelen die de glasscherven veranderden in bloemen. Toen de landvoogd begreep op welke wonderbaarlijke wijze Vincentius ondanks alle wreedheden was blijven leven, zou hij, uit angst voor reacties van het volk, opdracht gegeven hebben hem uit zijn kerker te bevrijden en hem te laten verplegen. Maar Vincentius lag nauwelijks in een zacht bed, of hij gaf de geest. Woedend liet de landvoogd het lijk daarop buiten de stad dumpen als prooi voor roofvogels en wilde dieren. Maar een raaf waakte naast het lichaam en verjoeg alle belagers. Christenen hebben hem begraven bij wat nu Kaap St. Vincent is. Een gedenksteen werd bij het graf geplaatst, dat bewaakt bleef worden door raven.
In de houtsnede valt vooral de gigantische raaf op die zich beschermend over de stralend heilige buigt. Op een klif kijken een aantal huilende wolven gefrustreerd naar beneden.

Valentijnsdag 2018

Op deze pagina uit Maurits' eigen fotoalbum spat het geluk ervan af. Hij en Jetta kennen elkaar sinds de lente van 1923. In een pension in Ravello hadden ze elkaar ontmoet en in de maanden erna groeide de liefde.
Al snel worden er huwelijksplannen gesmeed, hoewel dat vooral onder druk van beider ouders was. Het liefst hadden ze samen nog een tijdje zonder ballast de wereld ontdekt. Als Jetta in november 1923 met haar ouders naar Rome verhuist, gaat Maurits met ze mee. Hij kan haar niet missen. Deze serie is op 27 januari 1924 gemaakt in (waarschijnlijk) het huis van de familie Umiker aan de Via Nicotera in Rome. De uithangende lakens vormen een geïmproviseerde achtergrond voor de geliefden en de blikken die ze uitwisselen.

Oneindigheid in een modderplas

'Draaiommetjes in het bos'

Zo noemde Escher de wandelingen die hij vrijwel elke dag maakte na het avondeten. In de naoorlogse jaren bracht hij zo uren door in de Baarnsche en Vuursche bossen. Om zijn hoofd leeg te maken maar ook om het te vullen met nieuwe ideeën voor prenten. Vanaf 1951 begon hij die ideeën ook op te schrijven in zijn agenda. Zo noteerde hij dat jaar het volgende:

'Sporen van auto- en fietsbanden perspectivisch gezien, diagonaalsgewijze; Glooiende verdieping met water gevuld: plas. Daarin weerspiegelt zich de maan.'

Dit idee zou hij in februari 1952 uitwerken tot de houtsnede Modderplas. Hij omschreef de prent later zo:

'De wolkenloze avondhemel weerspiegelt zich in een modderplas die na een regenbui in een kuil van een bosweg is achtergebleven. Sporen van twee vrachtauto's, twee fietsen en twee voetgangers zijn in de drassige bodem afgedrukt.'

De onwaarschijnlijk mooi getroffen zilveren glans van de volle maan bereikte hij door voor de lucht een heel licht groen te gebruiken dat voor het oog naar grijs neigt. De maan zelf is daaruit perfect rond weggestoken. De kale wintertakken van de Japanse lariks met de zo typerende bolletjes steken hard af tegen de zachte kleur van de plas.
Heinz Polzer, beter bekend als zanger, dichter en tekstschrijver drs. P, bezat een afdruk van Modderplas. Polzer en Escher waren bevriend geraakt nadat Polzer de graficus een brief stuurde in oktober 1952, waarin hij zijn bewondering voor Escher uitte. Ze bleven elkaar met regelmaat brieven schrijven tot Eschers dood in 1972.
Een plas in het bos; een schijnbaar eenvoudig gegeven maar juist daardoor is Modderplas een sterk filosofische prent over verstilling, natuur, reflectie en herinnering. Escher toont ons de oneindigheid van het heelal met de van sporen voorziene modder als grillige omlijsting.
Lees meer over Modderplas in dit verhaal van oud-conservator Micky Piller.

Samuel Jessurun de Mesquita, 1944

Op 31 januari 1944 werd Samuel Jessurun de Mesquita door de Duitsers opgepakt. Hij overleed op 11 februari in Auschwitz. De Mesquita was Eschers leermeester, de man die hem ervan wist te overtuigen een carrière in de grafische kunsten te beginnen.
In een interview met Bibeb in Vrij Nederland van april 1968 sprak Escher over de oorlog en over De Mesquita:

'Ik heb nog steeds de grootste moeite met de moffen. Duits kan ik niet horen. Ik was niet bij het verzet betrokken, maar ik had veel joodse vrienden die vermoord zijn. Mijn oude leermeester De Mesquita. Hij wou niet onderduiken. Ze waren Portugese joden de de moffen hadden altijd gezegd, die behoren tot de elite. Op een nacht zijn ze met z'n allen weggehaald. Zijn zoon Jaap, een knappe jongen, werkte dag en nacht... Hij ging vaak naar de moffen toe om met hen te spreken over z'n voorouders. Ze waren niet van adel, maar toch bijna... Op een slechte dag waren ze opeens weg. In '44, in de hongerwinter. Ik wou ze wat brengen, appels... Ik ben hun woning ingelopen. De ramen waren kapot op de eerste verdieping. De buren zeiden: weet u het niet? De Mesquita's zijn weggehaald.
Dit (een tekening) lag op de voer met spijkerafdrukken van de laarzen van de moffen erin. Het lag onder de trap. En in z'n atelier was alles overhoop, alles op de grond. Tweehonderd prenten heb ik mee naar huis genomen. Later zijn ze tentoongesteld in het Stedelijk Museum. (Beeldhouwer Jobs) Wertheim van 'Kunstbezit' heeft hem nog als metgezel gehad in Westerbork. Wertheim is de dans ontsprongen, de De Mesquita's zijn weggevoerd. Nu kan je wel hoog of laag springen, die dingen zijn niet te vergeten. Ik kan het niet. Ik heb nog steeds de grootste moeite met die moffen. Midden in de nacht weggevoerd. Hij zwaar ziek. Midden in de nacht weggehaald. En hij had gered kunnen worden. Ik heb zo bij hen aangedrongen. Nee, hij werd beschermd zei hij. Waarom zou hij onderduiken? Later heb ik mezelf verwijten gemaakt, maar ze wouen niet. Jaap had bij die besprekingen met de moffen er allerlei stambomen bijgehaald. Ze waren van halve adel. De moffen vonden dat indrukwekkend. Ze kwamen hun huis bijna niet uit. Verschrikkelijk hoor, zulke lieve mensen, als geslacht vee weggevoerd.'

Scarabeeën

U heeft nog een paar weken om een aantal bijzondere houtgravures en houtsnedes van Escher te zien in Het Paleis. Op 28 februari gaan ze weer het depot in en dan komen er weer aantal nieuwe schatten tevoorschijn. Eerder bespraken we al de houtgravure Sprinkhaan en de houtsnede Kathedraal van Doornik.
Vandaag is er aandacht voor Scarabeeën, een houtgravure uit april 1935. Scarabeeën zijn een onderfamilie van de mestkevers. Ze verzamelen mest van herbivoren, zoals paarden en kamelen, en draaien daar ballen van waar ze hun eieren in leggen. De scarabee werd in de Egyptische mythologie als een heilig dier beschouwd omdat de Egyptenaren dachten dat de kevers spontaan uit mestballen ontstonden. In hiërogliefen staat de afbeelding van een scarabee voor de drie medeklinkers 'xpr', wat door egyptologen wordt vertaald als 'ontstaan', 'scheppen' of 'transformeren'. De scarabee is daarmee een prachtige metafoor voor de scheppende kracht van de kunstenaar en in Eschers geval is hij dus ook symbolisch voor de vele transformaties in zijn werk. Op voorspellende wijze zelfs: twee jaar later zou Escher pas zijn eerste Metamorphose maken.