fbpx
Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
Terug

Terugblik eerste opening voor blinden en slechtzienden

Escher in Het Paleis kijkt met trots terug op een prachtige eerste openingsavond voor blinden en slechtzienden. Ruim 90 gasten zagen hoe Saskia Bruines (wethouder Onderwijs) namens de Gemeente Den Haag de opening verrichtte. Ook luisterden ze naar korte speeches van Benno Tempel (directeur van het Gemeentemuseum en van Escher in Het Paleis), Marcel Westerdiep (general manager van Het Paleis), leerlingen van ISW Hoogeland en leerlingen van de Haagse Hogeschool. De genodigden uit de doelgroep kregen daarna een intensief programma voorgeschoteld bestaande uit een interactieve rondleiding en een sessie waarbij de zintuigen werden aangesproken. Speciaal getrainde rondleiders vertelden over het leven en werk van Maurits Cornelis Escher. De overige gasten konden na afloop van de rondleiding ook genieten van de speciaal ontwikkelde stukken, van Het Paleis en natuurlijk van het werk van Escher.

Wij zijn heel enthousiast over het verloop van deze avond en we denken dat we onze blinde en slechtzienden gasten echt iets mee kunnen geven over het leven en het werk van deze meestergraficus. In 2019 zullen er dan ook meer van deze bijzondere openstellingen komen. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Voor deze avond en voor alle blinden en slechtzienden die meer willen leren over het werk van M.C. Escher hebben we een speciale audiotour gemaakt. Het is een uitgebreide versie van de Highlights audiotour waarin de 8 werken tot in detail beschreven worden.

Kijk hieronder voor een fotoreportage van de avond.

En bekijk hier de film die over het project is gemaakt door de Haagse Hogeschool:

Voorgeschiedenis

Op 5 februari was de kick-off van het samenwerkingsproject tussen de Haagse Hogeschool, de middelbare school ISW Hoogeland, Koninklijke Visio, stichting Voorall en Museum Escher in Het Paleis. De Technasium leerlingen van ISW Hoogeland onderzochten hoe de werken van Escher toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een visuele of licht verstandelijke beperking. Ze zijn met hen in gesprek gegaan om te komen tot nieuwe ideeën en oplossingen zodat iedereen kan genieten van het bijzondere werk van deze beroemde graficus. Visio en Voorall ondersteunden ze daarbij. De studenten Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool hadden de opdracht om te zorgen dat goede ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De plannen werden opgenomen in een subsidieaanvraag die is ingediend bij de Gemeente Den Haag. De ambtenaren die zich bezig houden met toegankelijkheid in de stad hadden aangegeven dat goede ideeën beloond zouden worden.

Het project is destijds gestart met gastlessen op ISW Hoogeland en de Haagse Hogeschool, over wat het betekent om een visuele of verstandelijke beperking te hebben.
Daarna vond er in Escher in Het Paleis een ‘Onbevangen rondleiding’ plaats. General manager Marcel Westerdiep heeft een aantal visueel en verstandelijk beperkte mensen rondgeleid, waarbij hij uitgebreid stil stond bij zes belangrijke werken van Escher. Het doel was vooral om er samen achter te komen waar de moeilijkheden zitten bij een bezoek aan Het Paleis.
Vervolgens vond de genoemde kick-off plaats waarbij iedereen aanwezig was. Marcel Westerdiep deed de aftrap waarna de leerlingen van beide scholen zich over het gebouw verspreidden, samen met de visueel en licht verstandelijke beperkten.

Terug op school gingen de leerlingen van het ISW in groepjes aan de slag om oplossingen te bedenken. Hoe kunnen de werken toegankelijk gemaakt worden en hoe zorgen we voor een zo rijk mogelijke ervaring voor de doelgroep als ze het museum bezoeken? Daarvoor kwamen ze wekelijks vijf uur bij elkaar. Ook de studenten Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool werkten in groepen. Daarbij onderhielden ze contact met de aan hen gekoppelde groep leerlingen van het ISW. Op basis van de gemeentevoorwaarden schreven zij de subsidieaanvraag bij het plan van hun ISW-groep.

Op 12 en 13 maart vonden er op het ISW tussentijdse evaluaties plaats. De leerlingen gaven een presentatie van wat ze op dat moment hadden bedacht. Vertegenwoordigers van de doelgroep waren daarbij aanwezig en dachten mee over verbeteringen. Op basis van die feedback scherpen de groepen in fase twee de plannen verder aan. Als afsluiting vonden in april op het ISW de eindpresentaties plaats waarbij elke groep zijn oplossing presenteerde. In overleg met het hele projectteam werd er voor elke doelgroep uiteindelijk een project ingediend bij de gemeente met een echte subsidieaanvraag.
Gedurende dit hele traject is de gemeente nauw betrokken geweest en ze wist dan ook wat er uiteindelijk als subsidieaanvraag werd ingediend.

Uiteindelijk zijn er na de subsidietoekenning van de gemeente Den Haag en Bartiméus een aantal unieke stukken geproduceerd die gebruikt worden om niet alleen werk van M.C. Escher voelbaar te maken, maar juist ook om het verhaal achter de kunstenaar en zijn technieken beleefbaar te maken voor mensen die blind of visueel beperkt zijn.

Voorall is de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking en zet zich in voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking en/of chronische ziekte. Voorall en Visio streven ernaar om hun doelgroep op een zo zelfstandig mogelijke wijze te laten deelnemen aan de samenleving. Er zijn 350.000 Nederlanders met een visuele beperking en 55.000* Nederlanders met een licht verstandelijke beperking.

Los van het prachtige eindresultaat kunnen we constateren dat 45 leerlingen van het ISW en 35 studenten Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool tien weken lang bezig zijn geweest om na te denken over de toegankelijkheid van de samenleving voor iedereen. En dat dit eigenlijk heel gewoon is.