Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
Terug

Draaikolken

Begin november 1957 legt Escher de laatste hand aan zijn houtgravure en houtsnede Draaikolken. Hij gebruikte hiervoor een nieuwe druktechniek; hij sneed één blok, dat hij op hetzelfde stuk papier in twee kleuren afdrukte.


Twee rijen kop aan staart zwemmende vissen vullen samen de ruimte. De rode rij heeft exact dezelfde vorm als de grijze, maar is 180 graden gedraaid. Van oneindig klein nemen de vissen geleidelijk in omvang toe en verwijderen zich spiraalsgewijs van het punt waar ze geboren werden. In het midden zijn ze het grootst, waarna ze binnen de invloedssfeer van de andere kern komen. Ze beginnen er omheen te wentelen, worden weer kleiner en gaan tenslotte in oneindigheid teloor. Aan zoon Arthur schreef Escher hierover:

“Ik betwijfel of ‘het publiek’ ooit zal snappen, laat staan waarderen, welk een naar mijn smaak boeiende hersengymnastiek aan de samenstelling van zulk een prent is vooraf gegaan.”

Meer Escher vandaag