Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
Terug

Vervolgtraject voor blinden en slechtzienden

2018 was een bijzonder jaar voor M.C. Escher en voor museum Escher in Het Paleis. Afgelopen jaar is er namelijk een uniek samenwerkingsproject tot stand gebracht tussen de Haagse Hogeschool, de middelbare school ISW Hoogeland, stichting VTV, stichting Voorall en het museum. De Technasium leerlingen van ISW Hoogeland onderzochten hoe de werken van Escher toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een visuele of licht verstandelijke beperking. Een prachtige kans om ervaring op te doen met een doelgroep die zich maar al te vaak buiten hun belevingswereld bevindt. Ze zijn met hen in gesprek gegaan om te komen tot nieuwe ideeën en oplossingen zodat iedereen kan genieten van het bijzondere werk van deze beroemde graficus. VTV en Voorall ondersteunden ze daarbij. De studenten Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool hadden de opdracht om te zorgen dat goede ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Uiteindelijk is gekozen om alleen de plannen voor de mensen met een visuele beperking ook daadwerkelijk in een subsidieaanvraag op te nemen bij de Gemeente Den Haag. Een geslaagde aanvraag, zo bleek. De subsidie werd toegekend en daarmee zijn een aantal unieke stukken geproduceerd die gebruikt worden om niet alleen werk van M.C. Escher voelbaar te maken, maar juist ook om het verhaal achter de kunstenaar en zijn technieken beleefbaar te maken voor mensen die blind of visueel beperkt zijn.

45 leerlingen van het ISW en 35 studenten Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool zijn tien weken lang bezig geweest om na te denken over een toegankelijke samenleving voor iedereen. En dat dit eigenlijk heel gewoon is.

Dit project heeft inmiddels een vervolg gekregen. In dit tweede traject ligt de focus op jongeren. Hoe kunnen de werken van Escher toegankelijk gemaakt worden voor deze specifieke doelgroep? De nadruk ligt daarbij op zelfstandig museumbezoek. Alleen of samen met een ziende(n). De presentaties van ISW zijn achter de rug en daar zijn een aantal bijzonder geslaagde stukken getoond. Daarvoor wordt een subsidieaanvraag geschreven door studenten Bedrijfskunde van de Haagse Hogeschool.

Tussenpresentatie blinden en slechtzienden project fase 2. Haagse Hogeschool, 2 april 2019