Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
Educatie

Educatie in coronatijd

Ook wij volgen alle actuele maatregelen en richtlijnen van het RIVM, GGD en het kabinet met betrekking tot het coronavirus. Op dit moment is het zo dat alle geplande schoolbezoeken voor PO en VO gewoon door kunnen gaan, maar wel in een aangepast lesprogramma. Deze aanpassing is zowel inhoudelijk als logistiek, zodat de museumdocenten en rondleiders de verplichte 1,5 meter afstand kunnen houden tot de schoolgroep en begeleiders. Een coronatoegangsbewijs (CTB) is niet verplicht voor leerlingen tot en met 17 jaar. De ontheffing geldt ook de begeleiders. Leerlingen van 18 jaar en ouder dienen wel te beschikken over een coronatoegangsbewijs.

Basisonderwijs

  • Groep 6,7, 8 draagt mondkapjes bij het lopen door het museum; zittend mogen deze af.
  • Kinderen houden 1,5 meter afstand van volwassenen en omgekeerd; onderling hoeven zij geen afstand te bewaren

Voortgezet onderwijs

  • Leerlingen dragen mondkapje bij lopen door het museum; zittend mogen deze af.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen en omgekeerd; onderling hoeven zij geen afstand te bewaren (mits niet ouder dan 18 jaar)

Middelbaar beroepsonderwijs

  • Studenten dragen mondkapje bij lopen door het museum; zittend mogen deze af.
  • Studenten 18+ houden afstand ten opzichte van iedereen 13+

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op onderstaande bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang

Kind & Gezin

Op veel plekken is het coronatoegangsbewijs verplicht. Iedereen van 13 jaar en ouder heeft op die plekken een eigen coronatoegangsbewijs nodig. Vanaf 14 jaar moet iedereen daarbij ook zijn of haar id-bewijs laten zien. Als geldig id-bewijs gebruikt u uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Verplicht: op culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen, en ook in musea en bij monumenten.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht

Neem altijd de basisregels in acht:

• Bij klachten: blijf thuis
• Was vaak je handen
• Hoest en nies in je elleboog
• Schud geen handen
• Houd afstand

Tijdens de kinderworkshops op zondag (en woensdag in de vakanties) mogen maximaal 5 kinderen tegelijk deelnemen. Aanwezigheid van ouders in het atelier is niet toegestaan. Het museum behoudt zich het recht voor om kinderen die verkouden zijn of snottebellen hebben te weigeren in de workshops. Dit wordt beslist door de docent en hier is geen discussie over mogelijk.